goranus

Pohjolan alkuperäiskansa

Tule tutustumaan pohjolan alkuperäiskansaan, saamelaisiin. Samiland-näyttely kertoo Saamen kansan tuhansien vuosien historiasta, kulttuurista ja mytologiasta. Sisänäyttelyssä opit mitä eroa on kolttasaamelaisilla ja tunturisaamelaisilla, millaisia ovat perinteiset saamelaiset elinkeinot ja muinaiset taruhahmot. Ulkonäyttely tutustuttaa sinut saamelaisiin rakennuksiin ja poronhoitoon.

unesco observatory logo

Samiland kuuluu UNESCO Observatorion kulttuurikyläohjelmaan. UNESCO Observatory on yhteistyössä paikallisyhteisöjen kanssa käynnistänyt taideperusteisia monialaprojekteja Aasian ja Tyynenmeren alueella ja sen ulkopuolella. UNESCO Observatoryn visiona on kasvattaa taideaineiden osuutta kulttuurikylien opetusohjelmissa. Osana tätä hanketta on kehitetty UNESCO Observatoryn kulttuurikylämalli. Se tarjoaa erinomaisen esimerkin siitä, miten ratkaisevan tärkeitä taidekasvatus ja luova toiminta yleisesti ovat kestävän kehityksen, yhteisöllisyyden, joustavuuden ja kulttuurien paikallisten ilmenemismuotojen kannalta. Hankkeen yhteistyökumppanit edustuvat useita eri aloja, kuten arkkitehtuuria, sosiologiaa, taloustiedettä ja liike-elämää.